Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşmeyle aşağıda isim/unvan ve adresleri belirtilen ALICI ve SATICI, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca, ALICI’nın www.korezonmed.com internet sitesinden (“Web sitesi”) elektronik ortamda yaptığı satın alma işlemiyle aralarında aşağıda belirtilen hüküm ve koşullarda bir Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) kurulduğunu kabul ve beyan ederler.


1.TARAFLAR


1.1."SATICI" ;

Adı/Ünvanı: Halil Eray EGE E-Ticaret Hizmetleri

Adres: Atilla Mah. 483. Sk. No:14 D:6 Konak / İzmir

Telefon: 0 (543) 567 3966

E-mail Adresi: info@korezonmed.com


1.2."ALICI" ;

Adı – Soyadı / T.C. Kimlik No:

Adres:

Eposta:

Telefon:


Madde 2- Satın Alma Bilgileri

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluk ALICI’ya aittir.

Alınan Ürün/Ürünler

Adı, adedi                              : …………. , ………………..


Toplam Satış Bedeli             : …………. -TL (KDV dahil)


Ödeme Şekli                          : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)


Teslim Edilecek Kişi              : ……………………


Telefon numarası                 : ……………………


Teslim Edilecek Adres          : ……………………


Fatura Edilecek Kişi/Kurum : ……………………


Fatura Adresi                         : ……………………


Kargo Ücreti                           : ……………………


Madde 3- Satıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

Satıcı, Kanun ve Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Web sitesinden sadece kredi kartı ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir.


Madde 4- Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

ALICI, sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

ALICI, sipariş vermekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödeme yapacağını kabul ve taahhüt eder.

ALICI; aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini ibraz ve iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.


Madde 5- Sipariş ve Ödeme

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır veya EFT/havale yoluyla ödenir. EFT/havale ile ödemede açıklama kısmına sipariş numarasının yazılması gereklidir. 

Siparişlerin işleme alınma zamanı kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT) SATICI hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır. En geç 3 iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICI’ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir ürün gönderilebilir ya da ALICI’nın arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu ürünün teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 14 (ondört) gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI’nın SATICI’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.


Madde 6- Teslimat

Sipariş edilen ürün/ürünler 3 iş günü içinde kargoya verilir. Ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo ile ALICI’nın adresine teslim edilecektir. 

Kargo şirketinden kaynaklanan gecikmelerden SATICI sorumlu değildir. Ürünün en geç siparişin onaylanmasını izleyen 30 gün içinde teslim edilmemesi halinde ALICI’nın sözleşmeden dönme hakkı vardır.

Ürünler, kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir. Teslimatı yapacak kargo firmasının ALICI'nın bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde ALICI'nın, SATICI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

Ürün ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden veya sevk bilgilerindeki yanlışlıktan kaynaklanacak ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir. 

Zarar görmüş paket durumunda: ALICI; teslim almadan önce ürünün muayenesini yapmalı, ayıplı ve hasarlı ürünü kargo firması yetkilisinden teslim almamalıdır. Eğer kargo şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise ALICI’nın, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı vardır.

ALICI, kargodan teslim alınan ürünün sağlam ve hasarsız olduğu kabul eder. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI’ya bildirilmelidir.


Madde 7- İade ve Cayma Hakkı

ALICI, ürünü teslim aldıktan sonra 7 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI’nın istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler için cayma hakkı söz konusu değildir.

Ürün iadesi için, iade isteği ve nedeni öncelikli olarak info@korezonmed.com e-posta adresine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, SATICI tarafından ALICI’ya iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün, fatura ile birlikte ALICI adresine teslimatı yapan kargo şirketi kanalıyla SATICI’ya ulaştırmalıdır. 

Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vs. şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır. Ürünün doğal kullanımına aykırı, kullanma talimatlarına uygun davranılmaması sebebiyle üründe bir hasar ya da herhangi bir kusur meydana gelmişse SATICI’nın ürünü iade ve değişim sorumluluğu bulunmamaktadır. 

SATICI’ya ulaşan iade ürün işbu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, ürün bedeli geri ödemesi ALICI kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kargo ücretinin iadesi yapılmaz. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ALICI’ya iade edecektir. Kredi kartına yapılan iadelerin ilgili bankanın kurallarına tabidir. 

Kurumsal alışverişlerde iade faturasının düzenlenmesi ve iadenin bu faturayla birlikte yapılması zorunludur.  


Madde 8- Mücbir Sebepler

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.


Madde 9- Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda İzmir icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan …./…../….’dir.